Proces

Overzicht ontwikkelingsproces

In het algemeen kan de ontwikkeling van een website worden onderverdeeld in zeven fasen:

“Het doel is het bepalen en verduidelijken van de omvang van het project, de zakelijke doelen van je bedrijf en behoeften van potentiële klanten.”

  • Discovery. Het begrijpen van de doelgroep en hun behoeften en het uitwerken van de bedrijfs- en klantendoelstellingen voor de website.
  • Exploration. Het genereren van verschillende ruwe eerste websiteontwerpen, waarvan er een of meer worden gekozen voor verdere ontwikkeling.
  • Refinement. De navigatie, lay-out en indeling van het geselecteerde ontwerp verbeteren.
  • Production. Ontwikkelen van een volledig interactief prototype en een ontwerp specificatie.
  • Implementation. Het ontwikkelen van de code, inhoud en afbeeldingen voor de website.
  • Launch. De website in gebruik nemen.
  • Maintenance. Ondersteunen van de bestaande site, verzamelen en analyseren van succescijfers en voorbereiden van het volgende herontwerp.

De eerste vier stappen, Discovery tot en met Production, richten zich op het algehele ontwerp van een website, waarbij duidelijk wordt wat klanten op de site kunnen doen en hoe ze dat doen. Je zou deze vier stappen kunnen omschrijven als het ontwerpproces. Elke stap wordt gekenmerkt door snelle iteratie met voortdurende verfijning, waarbij het ontwerp van hoog niveau en algemeen naar steeds specifieker en gedetailleerder gaat.